Návrat na hlavní stranu

MARHOUL Bohuslav, Ing.

Starosta města

- zastupuje město navenek

- připravuje, svolává a řídí schůze městské rady

- svolává a řídí zasedání městského zastupitelstva

- podepisuje obecně závazné vyhlášky

- odpovídá za činnost v oblasti požární a civilní obrany, ve vojenských záležitostech, řídí a jedná v pracovně-právních vztazích městské policie

- koordinuje činnost zástupce starosty a tajemníka, společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování plnění usnesení městské rady a městského zastupitelstva

- řídí činnost při plnění úkolů obrany a v době mimořádných situací

- setrvává ve funkci i po skončení volebního období až do zvolení nového starosty

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto.luhacovice.cz

Typ záznamu: Starosta města nebo obce
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 10:56 hodin

Copyright 2000-2021 © Luděk Šorm