Návrat na hlavní stranu

INTAKRYL - akrylátové disperzní barvy pro interiéry

INTAKRYL - akrylátové disperzní barvy pro interiéry -

INTAKRYL
jsou jednosložkové vodou ředitelné barvy, obsahující jako pojivo kopolymerní styrenakrylátovou disperzi, plniva jemné zrnitosti, pigmenty, dispergační a biocidní prostředky a další přísady, vhodně upravující vlastnosti hmoty. Vyrábí se ve dvou variantách:
INTAKRYL - barva s velmi dobrou krycí schopností a vysokou bělostí v bílém odstínu, vytvářející matné povrchové úpravy.
INTAKRYL ST - vysoce tixotropní varianta pro provádění strukturálních povrchů

Použití: Povrchové úpravy stropů a stěn v interiérech. Vhodným podkladem jsou vápenocementové a cementové omítky, beton, cementovláknité a cementotřískové desky, sklocementové konstrukce a další stavební materiály.

Vlastnosti: Hustota: 1,5 - 1,7 kg/l Hmotnostní sušina: 60 - 70 %
pH 8 - 10 Objemová sušina: 45 - 50 %
Barva má výbornou přídržnost k různým stavebním materiálům. Nátěr má vysokou životnost, odolnost proti otěru za sucha i za mokra a je omyvatelný.

Příprava podkladu: Podklady musí být pevné, soudržné, suché, zbavené mechanických i mastných nečistot. Staré malířské nátěry je nutno předem odstranit, podklad přebrousit a dobře odprášit nebo omýt. Podklad napustit základním nátěrem PRIMER.

Pracovní postup: INTAKRYL se nanáší na podklad nanášecím válečkem, štětcem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 5 °C. INTAKRYL ST se nanáší strukturovacím válečkem. Při nanášení je nutno dbát na stejnoměrné nanesení barvy na podklad, aby vznikla stejnoměrná struktura. Toho lze docílit vícenásobným pohybem válečku v různých směrech a konečným převálečkování plochy v jednom směru. INTAKRYL ST lze také nanášet stříkáním vhodným zařízením pro nanášení strukturálních barev nebo kombinací stříkáním a konečným převálečkováním. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod + 5 °C.

Spotřeba: INTAKRYL 0,2 - 0,4 kg/m2, INTAKRYL ST 0,4 - 0,8 kg/m2 podle typu struktury.

Barevné odstíny: Bílý nebo odstíny RAL, EUROTREND, NCS a další odstíny dle dohody.

Balení a skladování: Plastové obaly o hmotnosti 1,5 - 45 kg. Výrobek se skladuje v původních obalech při teplotách +5 až +25 °C, skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Barva nesmí zmrznout.

Bezpečnost a hygiena: INTAKRYL není škodlivý ve smyslu platných předpisů. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte oči a dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Likvidace odpadů: Plastové obaly likvidujte jako ostatní odpad, kód odpadu: 150102. Zbytky barvy a silně znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad, kód odpadu: 080111.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sokolovská 361/2
743 01 Bílovec
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 556 412 038
(+420) 556 410 795
fax: (+420) 556 410 263

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.denascolor.cz

Typ záznamu: Výrobek nebo zboží k prodeji
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) 56, 08.06.2004 v 13:00 hodin

Copyright 2000-2019 © Luděk Šorm