Návrat na hlavní stranu

Stráň Bellaria

Stráň Bella ria
Stráň Bella ria
Stráň Bellaria
Lesnaté svahy v délce 2 km východně od Žimrovic na pravém břehu Moravice náleží k nejpůvabnějším. Lidé jim říkají Belaria. Nyní jsou porostlé statnými buky, jižně smrkovou monokulturou. Tato stráň dostala název po vyhlídce na skalnatém výběžku, odkud byl v 19. století, než smrky dorostly, nádherný pohled do údolí. Název - Bella Ria - je vytesán do kamenné desky na skalnatém výstupku 150 metrů nad korytem řeky, která teče v údolí v nadmořské výšce 293 m.

Historii názvu objasnil v roce 1982 důchodce Maxmilián Šichor (1917-1994), jehož otec sloužil u knížete Lichnovského jako hajný doubravského revíru.

Bylo to někdy v druhé polovině 19. století, kdy na zámku dleli vzácní hosté odkudsi z jihu mocnářství. Po několikahodinovém hodování projevili přání projít se zámeckým parkem. Kníže Karel Marie byl na stotřicetihektarový park právem hrdý, náležel k nejkrásnějším anglickým parkům ve Slezsku. Pomalým krokem stoupali hosté vzhůru k "Fanny Baude" (dnešní Bezručova vyhlídka), hajný Šichor odpovídal na rozmanité otázky týkající se lesa a života zvěře.

Již se stmívalo, ale hosté si přáli i nadále se procházet ztemnělým parkem. Když došli na vyhlídku, byli krásou údolí tak uchváceni, že si nadšením a údivem šeptali "Bella ria", což znamenalo "krásná řeka". Kníže dal na této skalnaté vyhlídce postavit hezký dřevěný altánek, jehož vyobrazení se dosud v zámeckých výtvarných sbírkách nachází. Než však uplynulo století, zbyla po něm jen kamenná zídka z nasucho položených kamenů s vytesaným názvem. Před pár lety vandalové kámen s nápisem poškodili, některé "šutry" skutáleli ze svahu dolů. Na vyhlídku se zapomnělo. Teprve v roce 1994 místní obětaví ochránci přírody místo upravili.

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 443.00 m

Typ záznamu: Přírodní zajímavost
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 20.02.2003 v 09:05 hodin

Copyright 2000-2019 © Luděk Šorm