Návrat na hlavní stranu

Tachov

Obec je rozložena na úbočí vrchu směrem od východu k západu a je typem podélného založení české vesnice.

První písemná zmínka o obci z roku 1460 byla zjištěna a doložena v listině českého krále Jiřího z Poděbrad, kterou potvrzuje městu Doksy jeho privilegia v právu provozování řemesel, v právu varném a mílovém.

Značného rozvoje zaznamenává celé panství v 16. století za Jana z Vartenberka, který odkoupil zastavené královské zboží od císaře Rudolfa II.

Tachov byl po celou dobu zemědělskou obcí, pěstoval se zde tzv. dubský zelený chmel.
V roce 1784 zde byla otevřena obecní jednotřídní škola spolu se školní knihovnou a v roce 1794 vysvěcena a podřízena dokské faře.

Při sčítání obyvatel v roce 1921 bylo v Tachově 42 domů a 209 obyvatel, z toho 3 Češi. Po roce 1945 měla obec 200 obyvatel, ale během 50. a 60. let zastárla. Obyvatel ubývá a slábne i kulturní život a tak se pro malý počet žáků ruší v roce 1963 místní škola. Dne 13. 3. 1976 je obec Tachov připojena k městu Doksy.

K opětovnému osamostatnění dochází v roce 1993. V té době má Tachov 82 stálých obyvatel. V témže roce byla renovována místní kaple a slavnostně znovu vysvěcena.
V dalších letech dochází k nárůstu počtu stálých obyvatel na současných 130.
V obci je postaven nový vodovod a kanalizace s čistírnami odpadních vod.
Turisté pěší i cyklo mohou využít ubytování v místních soukromých penziónech a občerstvení v hostince U slunečních hodin.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 2, 16.04.2004 v 12:51 hodin

Copyright 2000-2020 © Luděk Šorm