Návrat na hlavní stranu

Bílov [ Město nebo obec ]

Obec Bílov leží na náhorní rovině na okraji Nízkého Jeseníku. Celý katastr obce patří do území přírodního parku Oderské vrchy. Jižní část spadá poměrně příkře do údolí Odry a také spád směrem k Bílovci je prudký. Nadmořská výška od 270 do 370 m.n m. Obec sousedí na jihu s Pustějovem a Kujavami,na západě s Fulnekem, na severozápadě s Bílovcem, na východě s Velkými Albrechticemi a Studénkou. Obec má rozlohu 1040 ha. Obecní úřad Bílov je budově základní školy. Nejbližší město Bílovec je vzdáleno 3 km. Okresní město Nový Jičín je vzdáleno 18 km. V obci je trvale hlášeno k 1.1.2008 574 obyvatel.

VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE
Obec má schválený územní plán od 28.3.2000, který řeší výstavbu výstavbu 50 rodinných domků. Obec plánuje realizaci nové malé vodní nádrže a dobudování kanalizace s výstavbou čistírny odpadních vod.

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Charakteristika a počet zemědělských nebo lesních provozů v obci: na lesních pozemcích hospodaří soukromí vlastníci, Lesy ČR a obec Bílov
Rozsah lesní půdy v ha: 215 z toho 127 ha obecní lesy
Zájem o soukromé hospodaření na zemědělské půdě: poměrně malý, hospodaří dva soukromě hosp. rolníci na více ha.
Ostatní majitelé půdy tuto pronajímají firmě SUGAL a SCHROM FARMS sami obhospodařují jen části půdy pro vypěstování zemědělských produktů pro potřebu vlastní rodiny. PŠVP s.r.o. chov prasat

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA
Stačírna limonád PEMI TRADE s.r.o.

BYDLENÍ

I přes vybudovanou plynofikaci, vodovodní řád a pěkné životní prostředí brání v nové výstavbě ekonomická situace občanů

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

FOTOGALERIE

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČI OBCE

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bilov.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 18.09.2021 v 14:05 hodin

Copyright 2000-2022 © Luděk Šorm