Návrat na hlavní stranu

Rada jednala

Neratovice (ja). Na dubnovém jednání se sešla rada Asociace turistických informačních center České republiky. V úvodu zhodnotila účast asociace na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Konstatovala, že naše účast byla úspěšná a měla dobrou odezvu mezi odbornými návštěvníky i občanskou veřejností.
Dalším bodem programu byla příprava zájezdu na Slovensko, kterého se účastníme na základě dohody se Slovenskou asociací turistických informačních center. Rada dále projednala článek Josefa Zelenky na téma standardizace TIC uveřejněný v časopisu COT business a konstatovala, že tak, jak je otázka požadovaného vzdělání v TIC prezentována, je velice vzdálena reálnému životu v těchto centrech. Uložila okamžitě na tento článek reagovat.
Rada schválila nové členy asociace a pět nových čekatelů. Dále stanovila termín podzimního členského fóra.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.04.2000

Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm