Návrat na hlavní stranu

Co my na to

V minulém čísle jsme uveřejnili první část názorů k navrženému standardu pro turistická informační centra, k nimž patří i požadavek na příslušné vzdělání. Dnes uveřejňujeme druhou část došlých příspěvků. Celkem se k této problematice vyjádřilo 21 našich turistických informačních center, členů asociace. K našim prvním odezvám se písemně vyjádřil také autor tohoto návrhu Josef Zelenka z FŘIT VŠP z Hradce Králové.
Co se týká problému vzdělání pracovníků TIC v oboru CR : naše městské informační centrum je součástí městské knihovny, funguje jako městské a turistické infocentrum, služby v informačním centru poskytují pracovníci knihovny, kteří mají odborné knihovnické vzdělání. Nemáme ani jednoho pracovníka přímo pro informační centrum. Doposud se nám nestalo, že by si zákazníci informačního centra stěžovali na neodbornost pracovníků. Domnívám se, že požadované vzdělání by skutečně ohrozilo existenci MIC, protože nemáme dostatek finančních prostředků na zaplacení takto kvalifikované sily.

Alena Zampová, IC Hradec nad Moravicí

Zeptala bych se nejdříve jak by pan profesor umístil absolventy středních odborných škol obor cestovní ruch? Kam je zařadí? Jak by vysokoškoláka uspokojila práce v informačním centru, které spadá pod městský úřad, ten mu hovoří do rozpočtu ( neboť města mají peněz čím dál méně) a tedy jej jaksi omezuje. Mám teď na myslí menší města s malými finančními prostředky. Ani nejsem přesvědčená, že města mají eminentní zájem zřizovat za své peníze informační centra. Finanční ohodnocení by takového absolventa VŠ asi také nezaujalo. ( Hovořím opět ze zkušenosti).
Práce v cestovním ruchu, a tedy i v IC, je z mého pohledu celoživotní samovzdělávání, koníček a zábava, zájem o předávání informací , návštěvníka zaujmout pro místo pobytu, předat mu své znalosti o místě, poukázat na méně známé turistické cíle. Samozřejmě být jazykově vybaven, mít geografické znalosti. V odborném tisku získávat další potřebné informace, být v kontaktu s odbornými sdruženími, být začleněn v různých asociacích. Vyhledávat informace v regionu. Mít ale také znalosti o provozu dalších složek poskytujících služby CR, mám na mysli hotelový provoz, činnost průvodce práce v lyžařské škole ...
Opakuji, jde o celoživotní doplňování znalostí. Během studia na VŠ nelze získat toto vše, to už skutečně pouze v praxi a s láskou k práci. To co jsem výše uvedla, tak to čerpám ze své práce v jednom konkrétním informačním centru v Rokytnici nad Jizerou. Mé vzdělání je středoškolské - gymnázium, po té nedokončená nástavba zahr. obchod. Půlroční kurz pro pracovníky v cestovním ruchu a průvodce CR při bývalém Institutu pro vzdělávání : Institut obchodního vzdělávání v Hradci Králové. A celoroční práce v CR, počínaje pomocnou silou v kuchyni jednoho harrachovského hotelu.
Z mého pohledu je i důležité, aby se asociace, sdružení atd. zaměřily na doplňování znalostí pro pracovníky v cestovním ruch, v informačních centrech, v cestovních kancelářích, nabídly tyto možnosti.

Dana Zemánková, CK ROKtour Rokytnice nad Jizerou

Pokud jde o návrh pana Zelenky, nevím, co uděláte s námi, kteří mají vysokoškolské vzdělání jiného směru a praxi v oboru již devět let. Zřizovali jsme se sami a jak jistě všichni chápete, bez dotací. Na velké rozšiřování to moc není. Dáte nám kategorii X, Y,Z?

Blanka Dohnálková, DT-SERVICE, Praha

Pokud bude cestovní ruch podporován státními orgány tak jako dosud, bereme názor pana Zelenky pouze jako příspěvek do diskuse.

Pavel Röschel, PIC Vlašim

K návrhu pana Zelenky jen tolik: pan Zelenka chce pravděpodobně zajistit uplatnění absolventů, kteří sami nejsou schopni najít odpovídající umístění, protože škol se zaměřením na cestovní ruch vysokých či středních je zřejmě nadbytek. Pokud je návrh míněn jako doporučení - budiž, ale jako podmínka? V tomto případě se ptám, co mi přináší zařazení do kategorie.
Jsem soukromý subjekt z jedné třetiny dotovaný městem, zařazení do vyšší kategorie výši dotace neovlivnilo a pohybuji, že v budoucnu ovlivní. Provozování turistického informačního centra není ziskové, naopak sotva přežívám.
Takže:1. nevím jak bych zaplatila absolventa bakalářského, případně magisterského studia,
2. na pracovníka mám požadavek, aby měl podrobné regionální znalosti, ovládal práci s PC, uměl komunikovat s lidmi od školáků po seniory, ovládal cizí jazyk, uměl samostatně shromažďovat podklady a tvůrčím způsobem zpracovávat informační materiály pro turisty i místní.
Je mi lhostejné, kde tyto zkušenosti nabyl, zda samostudiem, studiem a praxí v jiném oboru, nebo absolvováním vysoké či střední školy se zaměřením na cestovní ruch. Takové jsou mé poznatky z provozování turistického informačního centra v malém městě.

Věra Vlková, Informační centrum Frenštát pod Radhoštěm

Reagujeme na návrh pana Zelenky ohledně požadavku na vzdělání pracovníků informačních center. Oněměli jsme úžasem. Nechť pan Zelenka zařídí na Ministerstvu pro místní rozvoj dotaci pro zmíněné pracovníky, pro každého minimálně 22 500 měsíčně (pokud bereme za základní hrubý příjem 15 000 korun plus odvody), ročně to vyjde na 270 tisíc korun na jednoho pracovníka, a to bez dovolené. Kdo by to platil??? To bych musela skočit z okna.

Pavla Kadlčková, INTEL SE-CO, Zlín

Standardy informačních středisek dle "odborníka” Zelenky jsou odtržené od praxe. Nedej bože, aby se s touto kuchařkou začalo pracovat (politik, který není odborníkem v oboru, to může využít).

Jiří Kučírek, IC Ústí nad Labem

Podle našeho názoru je vzdělání v oblasti cestovního ruchu pro pracovníky informačních center nezbytné. dobré znalosti amozřejmě nezískáte jakýmsi "rychlokurzem”, který se sice stal pro některé agentury dobrým zdrojem příjmu, ale na druhé straně neprodukují takové profesionály, jako je v tak specifickém oboru jako je cestovní ruch třeba. Z tohoto důvodu se přikláníme k názoru, že by v každém dobrém íčku měl být minimálně jeden pracovník s vysokoškolským vzděláním v oblasti cestovního ruchu, ať už s magisterským či bakalářským titulem.

Lenka Cepesová, Informační centrum OSSQA Hlinsko

Návrh pana Zelenky je podle našeho názoru v praxi nerealizovatelný - alespoň ne tak v malých městech, jako je naše. Je pro nás problém sehnat středoškoláka vládnoucího jedním jazykem, ochotného být v práci denně do 18.00 hodin, plus v sezoně i soboty, plat dle tabulky pro příspěvkové organizace. Během jednoho roku máme u nás čtvrtou referentku pro infocentrum - není co dodat.

Hana Bašková, MIS Kynšperk nad Ohří

Nemám ráda, když první, co od někoho slyším, je záporné stanovisko, ale v případě článku Josefa Zelenky nic jiného nezbývá. Jako cestovní a informační kancelář pracujeme již osmou sezonu, ale podle těchto požadavků nemá nikdo z nás to správné vzdělání. Jsme čtyři pracovníci, v sezoně nás je patnáct. Naše spolupracovníky vybíráme samozřejmě podle vzdělání (AJ a NJ je u nás podmínkou), ale stejně důležitý je osobní přístup ke klientům. Vzdělání se dá vždy doplnit. Toto vyjádření je pouze o pocitech. Zákazník musí odcházet s příjemným dojmem a odpustí nám, že jsme informace v němčině neřekli ve správném slovosledu.

Radka Prokůpková, CK ELLE, Jablonec nad Jizerou

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.07.2000

Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm