Návrat na hlavní stranu

Kolik nás je

Rada asociace v roce 1999 na členském fóru v Ústí nad Labem předkládala členskému fóru ke schválení návrh na některé změny ve stanovách, které se především týkaly toho, aby se asociace stala asociací cechovního typu a dále, aby byly přijaty zásady přijímání nových členů, objevily se v diskusi i obavy, abychom se nestali organizací, která se přijatými zásadami stane výběrovou.
Již první polovina loňského roku ukázala, že přijaté usnesení bylo dobrým krokem k výraznému posunu vpřed.
Ještě v závěru roku 1999 se přihlásilo za čekatele na členství 8 turistických informačních center a v průběhu roku dalších 19. K 20. lednu měla naše asociace 71 člena a 19 čekatelů na členství.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 10.01.2001

Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm