Návrat na hlavní stranu

Nový ředitel České centrály cestovního ruchu

Jednou z klíčových priorit ministra pro místní rozvoj je dramaticky zlepšit propagaci České republiky v zahraničí jako destinace cestovního ruchu. Proto byl novým ředitelem České centrály cestovního ruchu od 1.10. 2002 jmenován ing. David Gladiš, který má četné zkušenosti v oblasti komunikace a marketingu.
Úkolem nového ředitele je okamžitě (do konce října) realizovat novou koncepci propagace ČR v zahraničí. Základními rysy této koncepce jsou:
Koncepce bude v detailnější podobě představena na tiskové konference ve čtvrtek 10. října ve 13 hodin v sídle České centrály cestovního ruchu, Vinohradská 46.
Panu ing. Karlu Nejdlovi CSc., který zastával funkci ředitele ČCCR od jejího vzniku v roce 1993, byla nabídnuta funkce poradce ministra pro oblast cestovního ruchu, kde bude možné dále využívat jeho zkušeností s touto problematikou.
David Gladiš (1974) pracoval v letech 2000 až 2002 v AMI Communications jako Account Director. V roce 2000 absolvoval London School of Public Relations, v nejbližší době dokončí doktorandské studium na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v oboru mezinárodní komunikace.
Ke splnění svých cílů Česká centrála cestovního ruchu provozuje 13 zahraničích zastoupení, zajišťuje prezentaci ČR na mnoha světových výstavách a veletrzích, produkuje doslova miliony tištěných materiálů, zpracovává analýzy a predikce vývoje cestovního ruchu a uskutečňuje celou řadu dalších reklamních a public relations aktivit.
Prezentovat Českou republiku v zahraničí je nejen marketingovou lahůdkou, ale také obrovskou výzvou a odpovědností, neboť cestovní ruch se podílí cca 6% na tvorbě HDP, tvoří přibližně 10% českého exportu a přímo či nepřímo zajišťuje práci pro více než 5% pracovně činného obyvatelstva.

Tisková zpráva ČCCR

DALŠÍ INFORMACE: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 04.10.2002

Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm