Návrat na hlavní stranu

V propagaci turistických atraktivit společně

Nový kvalitativní posun v propagaci regionu Beskyd a Valašska na obzoru
O přínosu v propagaci regionu Beskyd a Valašska hovoříme s výkonným ředitelem společnosti Beskydy-Valašsko, regionální agentury cestovního ruchu Petrem Vašků.
O vás je známo, že uplatňujete marketingový přístup ke klientům. Co vás i tomu vedlo?
Tvrdá realita. Náš regione, zapomenutý institucemi i Bohem, si mnoho věcí musel tvrdě vybojovat. Do roku 1994 se jen hovořilo, že "by se mělo udělat toto, udělat ono”, ale systematicky se tomu nikdo nevěnoval.
Až od roku 1994 se začalo intenzivně jednat o založení profesionální agentury "zezdola". V roce 1995 pět společníků tuto agenturu založilo. V roce 1998 jsme měli již dvanáct společníků. V dnešní době je společníků téměř dvacet.
Jaké jsou hlavní úkoly nové agentury BESKYDY-VALAŠKO?
Nejprve bych chtěl vysvětlit několik důležitých informací, aby nedošlo k omylům.
Právně samostatné sdružení měst a obcí REGION BESKYDY, se sídlem ve Frýdku-Místku působilo v okrese Nový Jičín a Frýdek-Místek od roku 1992 do roku 1998.
REGION VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, funguje od roku 1995 jako profesionální agentura se stálými zaměstnanci a působí především v okrese Vsetín.
Již od začátku je sdružením právnických osob a sdružuje zástupce místní správy (obce, města) i soukromých podnikatelských subjektů.
Obě sdružení měla ale mnoho společných aktivit (propagace, veletrhy, informační systém v regionu), proto se zvažovaly různé varianty jak zbytečně neplýtvat již tak malými finančními zdroji.
V souladu s našimi dlouhodobými strategickými záměry v regionu a s celkovým předpokládaným vývojem v cestovním ruchu nejen v České republice a také nutnou a jednoznačnou profilací jednotlivých "kompaktních turitických” regionů směrem k turistům, se tato dvě sdružení dohodla na sloučení svých činností.
Od 1. ledna 1999 v této oblasti působí již jen jedna profesionální agentura s názvem BESKYDY-VALAŠKO, která pokračuje ve většině aktivit předchozích sdružení.
Jaké jsou základní společné body spolupráce?
Nová agentura BESKYDY-VALAŠKO nyní působí především ve zmíněných okresech (Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín). Já tvrdím, že naše klienty nezajímá státní územní uspořádání, ale chtějí komplexní informace o "turistickém regionu a jeho službách, možnostech trávení klidné a pokud možno zajímavé dovolené či návštěvy.” Naším úkolem je tomu se přizpůsobit.
Jsme připraveni, a také to dokazujeme, dohodnout se na spolupráci se subjekty i z jiných míst. Myslím si, že tento způsob propagace a tato orientace služeb agentury směrem k zákazníkovi, je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak i k nám přilákat zákazníky.
Na základě dobré znalosti možností regionu je nutné pro každou skupinu klientů připravit "jedinečnou” nabídku služeb dle jejich představ. Každý by měl odjíždět spokojený se službami v regionu, aby se sem rád vrátil a také pozitivně o něm hovořil. To je reklama k nezaplacení.
To jste ale neodpověděl na moji otázku. Co vás tedy sbližuje?
Samozřejmě systematická propagace regionu pod stejným společným logem při všech aktivitách, jednotný styl vydávaných propagačních materiálů, zvyšování kvality služeb pro turisty u jednotlivých subjektů v regionu, stanovení si určitých krátkodobých i dlouhodobých cílů.
Důležitá je i koordinace aktivit cestovního ruchu v regionu, zajištění napojení a sladění aktivit s činností jiných regionálních agentur, místní a státní správ a profesní asociace.

Naděžda Jahodová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura CR

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.03.1999

Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm