Návrat na hlavní stranu

Noví představitelé asociace

Na jednání rady Asociace turistických informačních center ČR byl zvolen prezidentem Miroslav Foltýn Podkrušnohorského informačního centra. Viceprezidentem byl zvolen Petr Vašků, zástupce regionální agentury cestovního ruchu Beskydy-Valašsko. Na jednání členského fóra byl zvolen čestným prezidentem Jiří Pavlík.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 15.05.1999

Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm