Návrat na hlavní stranu

Informační centra v informačních centrech

V pátek a sobotu (23. - 24.5.2003) pokračoval projekt Svazu cestovního ruchu DELITEUS a Programu Phare na téma rozvoje lidských zdrojů pro oblast místního rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Tentokrát se pracovníci informačních center za výrazného organizačního přispění Podkrušnohorského informačního centra vydali "na zkušenou" do informačních center v jiných krajích.
Foto 1
ZASTAVENÍ PRVÉ: Informační centrum města Pardubic, které provozuje společnost Kam na Pardubicku, s.r.o., a které plní funkci sekretariátu profesního sdružení (cechu) Asociace turistických informačních center České republiky.
Foto 2
ZASTAVENÍ DRUHÉ: Informační centrum města Jihlavy, jež sdílí společnou provozovnu s Evropskou databankou.
Foto 3
ZASTAVENÍ TŘETÍ: Vinné sklepy rodiny Špalkovy s poutavým výkladem a praktickými ukázkami historie i současnosti pěstování, zpracování i konzumace vína.
Foto 4
ZASTAVENÍ ČTVRTÉ: Turistické informační centrum Mikulov a povídání o destinačním managementu s Ing. Radkem Galouskem (ARC Mikulov).
Foto 5
Poznávací zájezd pracovníků informačních center přinesl velmi zajímavé srovnání praktického fungování několika typů informačních center ve 3 krajích ČR a nepochybně přispěl k budoucí lepší spolupráci všech zúčastněných.

Luděk Šorm,
provozovatel IC města Pardubic
a ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: DELITEUS - svaz cestovního ruchu

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 26.05.2003 v 15:30 hodin

Copyright 2000-2023 © Luděk Šorm