Návrat na hlavní stranu

Deset let informačního centra ve Smetanově rodišti

Na konci června oslavilo Informační centrum v Litomyšli deset let od slavnostního otevření, které se uskutečnilo v roce 1993 za přítomnosti Livie Klausové, manželky současného prezidenta ČR Václava Klause.
Paní Klausová nebyla zdaleka jediná významná osobnost, která prostory informačního centra na Smetanově náměstí navštívila - podíval se sem během své soukromé návštěvy v Litomyšli i tehdejší prezident Václav Havel a dalšími známými osobnostmi byli např. operní pěvkyně Dagmar Pecková, zpěvačka Bára Basiková, Milan Knížák, Ivan Vyskočil a další.
Vedoucí "íčka" a provozovatelkou na základě mandátní smlouvy s městem byla od založení do roku 1997 paní Eva Piknová, poté došlo na tomto postu k výměně a na místo Evy Piknové nastoupila Blanka Brýdlová, která je provozovatelkou i nyní, přičemž dočasně je pověřena vedením paní Markéta Dvořáková.
Mezi hlavní akce, které infocentrum spolupořádalo, patří setkání sedmi středoevropských prezidentů v dubnu 1994, návštěva Juana Carlose v roce 1996, Mezinárodní sborová soutěž a pomoc při udržování kontaktů mezi Litomyšlí a partnerskými městy. V dubnu roku 2002 infocentrum uspořádalo ve spolupráci s Asociací infocenter ČR Celorepublikové setkání infocenter České republiky v prostorách zámeckého kongresového centra. Každoročně představují pracovníci infocentra krásy města na nejvýznamnějších veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí. Díky stabilnímu okruhu průvodců zajišťuje také infocentrum prohlídky města v pěti jazycích. Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu uspořádalo infocentrum několik regionálních prezentací pro domácí i zahraniční touroperátory a novináře.
Úspěchem informačního centra Litomyšl bylo získání ceny za nejlepší propagační materiál v ČR v kategorii "leták- skládačka" na soutěži propagačním materiálů Tourpropag 99 v Písku za soubor infoletáků o městě a okolí. Dále infocentrum získalo ocenění ve dvou ročnících soutěže O nejhezčí turistickou pohlednici. Neméně důležitým oceněním bylo vyhlášení litomyšlského infocentra nejlepším informačním centrem Pardubického kraje roku 2002 - tedy hned v prvním ročníku vyhlašování soutěže. K ocenění jistě přispěl i fakt, že v dubnu r. 2001 byla otevřena sezónní pobočka infocentra na zámku, která zdárně funguje pro turisty z ČR i zahraničí již třetí letní turistickou sezónu.
Informační centrum neposkytuje pouze služby pro turisty, ale i občany města. Od roku 1995 je pravidelně vydáván a do každé domácnosti doručen Kalendář kulturních a sportovních akcí (nyní jako součást Lilie), velmi vyhledávanou službou je poskytování informací o vlakových a autobusových spojích, kopírování či internet pro veřejnost. Jednou z posledních nově nabízených služeb je prodej vstupenek Tickeart na pražské i mimopražské muzikály, divadla, balet, operu atd.
Nejenom za výše zmiňované úspěchy, ale za každodenní rozvoj a chod informačního centra patří velké poděkování všem současným i bývalým zaměstnancům, brigádníkům i praktikantům, průvodcům, spolupracovníkům i sympatizantům informačního centra Litomyšl. Stejně velký dík je třeba poslat i radním města a zastupitelům, bez jejichž podpory by nebylo možné infocentrum provozovat.

Informační centrum Litomyšl
Blanka Brýdlová

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 2 názory)

04.08.2003 v 19:32Simona Sládková

Samozřejmě se připojuji s gratulací - už nám roste další generace "pracovníků v IC" :-)))). (Naše malá tam vyrostla od mimíska do pěti let a práci se zákazníkem ovládá už teď perfektně :-))).


11.07.2003 v 15:36Luděk Šorm, IC Pardubice

Teď jsem se dozvěděl, že kolegyně Blanka Brýdlová ve svém článku nezmínila nejkrásnější dárek k jubileu svého "íčka": právě 9.června 2003 se jí narodila dcera Justýna (49 cm, 3 kg). Upřímně gratuluji a dcerce i mamince přeji hlavně pevné zdraví.


DALŠÍ INFORMACE: Informační centrum Litomyšl

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 11.07.2003 v 13:00 hodin

Copyright 2000-2023 © Luděk Šorm