Návrat na hlavní stranu

Proč a jak se stát členem A.T.I.C. ČR ?

Asociace turistických informačních center České republiky je jediným profesním sdružením (tzn. cechem) turistických informačních kanceláří na území našeho státu.
Odpověď na otázku po smyslu takové organizace je nabíledni: pokud má práce turistických informačních center nějaké specifika, tzn. pokud se odlišuje od činnosti úředníků, cestovních kanceláří, ubytovatelů a dalších profesí, pak nepochybně je nutné pečovat o rozvoj tohoto oboru. Usilovat nejenom o zlepšování kvality obecného standardu poskytovaných služeb, ale také i o vytvoření adekvátních podmínek pro výkon této veřejné služby sui generis (zvláště financování, značení, definice činnosti TIC, evropské normy kvality,...).
Co A.T.I.C. ČR nabízí turistickému infocentru?
Jak se stát členem cechu turistických infocenter?
Přihláška, Stanovy a další dokumenty Asociace turistických informačních center ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 04.11.2003 v 12:30 hodin

Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm