Návrat na hlavní stranu

Z tiskových zpráv a článků

Rada Asociace turistických informačních center ČR vypisuje výběrové řízení na zajištění činnosti sekretariátu A. T. I. C. ČR.
Ve dnech 25. - 26. října jsme se sešli na letos již druhém členském fóru, které se tentokrát konalo v Rožnově pod Radhoštěm.
Novým členem asociace (A. T. I. C. ČR) se může stát fyzická či právnická osoba splňující podmínky stanov asociace.
Vašemu turistickému informačnímu centru
Schváleno na členském fóru v listopadu 1999 v Ústí nad Labem
Tato kategorizace slouží k hodnocení informačních center členů A.T.I.C. ČR. Každý stupeň kategorizace předpokládá splnění schváleného minimálního standardu a podmínek činností turistických informačních center.
1. Novým členem asociace (A. T. I. C. ČR) se může stát fyzická či právnická osoba splňující podmínky stanov asociace.
Asociace v říjnu letošního roku oslavuje významné výročí - pět let své existence. Není to dlouhá doba, ale přesto stojí za to zamyslet se nad jejím působením, poukázat na to, s jakými představami a zaměřením se zakládala, jak se potýkala s různými problémy, co všechno musela podstoupit pro to, aby tyto...
KROMĚŘÍŽ (nj). Členské fórum Asociace turistických informačních center ČR lze charakterizovat jako velmi dělné, pracovní a svým průběhem zcela určitě znamenalo přelomový krok v další činnosti.
KROMĚŘÍŽ (nj). V pořadí již desáté členské fórum od vzniku Asociace turistických informačních center se tentokrát uskutečnilo v Kroměříži. Oproti předcházejícím setkání bylo dvoudenní.
Tento jednací řád upravuje zásady členského fóra A.T.I.C. ČR
Turistická informační centra (TIC) jako součást informačního systému cestovního ruchu České republiky
A.T.I.C. ČR je cechovní organizací Informačních center (kanceláří), která zajišťují činnost v cestovním ruchu a tím pomáhají rozvoji cestovního ruchu v ČR


Copyright 2000-2024 © Luděk Šorm