Návrat na hlavní stranu

Zámecký park

Areál zámku obklopil zámecký park, založený r. 1804
v "anglickém" slohu. Přírodní krajinářský park spojen
v hlavní ose zámku centrální průhledem s uplatněním výhledu
na Beskydy a několika bočními průhledy do okolní krajiny.

V r. 1821 byla v severozápadní části parku vybudována
rodová hrobka Larisch - Mönichů a v roce 1850 byly
v jeho centrálni části postaveny dvě kolmo na sebe
navazující budovy konírny a mléčnice. V parku se z doby
založení dochovaly kaštanová a lipová alej a několik
solitérních dřevin a keřů. Součástí zámeckého parku byla
obora, která se táhla po jeho západním obvodu, oddělěná
živým plotem. Dnešní zámecký park se rozkládá na ploše
36 ha.

Koncem 50. let tohoto století byl do zámeckého parku
přemístěn ze zrušeného zámeckého parku Solca bazén se
sousoším puttů. Pochází z 2. pol. 19. století v
novobarokní slohu. Bazén je kruhový se zaoblenou zídkou,
uprostřed něj stojí na nízkém čtyřbokém podstavci
sousoší puttů s delfínem o výšce 1,5 m.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rkka.cz

Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: uživatel č. 705 org. 56, 18.05.2004 v 13:32 hodin

Copyright 2000-2021 © Luděk Šorm