Návrat na hlavní stranu

Historie obce Stonava

První písemné zmínky o Stonavě jsou zaznamenány v roce 1388.Hrabě Hanke von Stoena zde založil v údolí stejně pojmenované řeky osadu, která se začala rychle po jejích obou stranách rozrůstat. V roce 1918 se již jednalo o velkou malebnou obec ve Slezsku s nepravidelnou zástavbou oddělenou od sebe políčky a remízky.To vše propleteno spojovacími cestami, potůčky a pahorky spolu s rybníky, lesy a loukami tvořilo pohádkové prostředí Stonavy.

V té době byla Stonava pod silným vlivem hraběcího rodu Larischů, kteří vlastnili většinu pozemků. Tak jako v celém regionu i ve Stonavě se tento rod podílel v období tzv. první republiky na dalším rozvoji obce. Počínaje vybudováním sítě statků, přes rozvoj lesního hospodářství až po pracovní příležitosti v uhelných dolech se život ve Stonavě pro jejich obyvatele stával poměrně pohodlný. Do tohoto období spadá postavení kostela sv. Maří Magdalény, lihovaru, občané si též jako první v regionu vybudovali síť obchodů pod názvem Spotřební sdružení pro dělníky a rolníky ve Stonavě. Své úspěchy v družstvu dovršili výstavbou moderního Dělnického domu.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stonava.cz

Typ záznamu: Historie (archivní dokument)
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 15.11.2002 v 09:45 hodin

Copyright 2000-2021 © Luděk Šorm