Návrat na hlavní stranu

Jaké byly Slavnosti perníku?

Korunovace Královny perníku a předávání perníkových glejtů byly vyvrcholením prvního ročníku Slavností perníku, které se osmého května konaly v jeho hlavním městě - Pardubicích.
Agentura Tradice ve spolupráci s Informačním centrem města Pardubic, Východočeským muzeem, Dopravním podnikem města Pardubic, Střední průmyslovou školou potravinářské technologie a za hlavního partnerství Města Pardubice připravili celodenní program, který díky dobré propagaci přilákal do areálu zámku na čtyři tisíce návštěvníků.
Již o půl desáté vyjel od Informačního centra kočár s perníkovými korunovačními klenoty od firmy JaJa, který i přes přepadení zinscenované dobovými pohybovými divadly Benedikt a Rebels dorazil na pardubický zámek, kde v deset hodin zahájily šermířské souboje výše jmenovaných hlavní program slavností. Od této chvíle zámek až do šesté hodiny večerní doslova praskal ve švech. A tak není divu, že se řada zájemců na loutkovou pohádku O perníkové chaloupce divadla HAD nedostala. Mohli se ale potěšit zpěvem vítězů soutěže Perníkový slavík a shlédnout folklór Ústeckoorlicka v podání souboru Jaro. V pravé poledne byla za podpory firmy Perníkář zahájena soutěž o nejrychlejšího jedlíka perníku, kterou vyhrál čtrnáctiletý Tomáš Shejbal z Pardubic.
Dechová hudba Pernštejnka zahrála hodinku po poledni všem divákům, ale i prodejcům perníku, kteří měli plné ruce práce nejen s předváděním zdobení, ale také se zvládnutím velkého počtu zájemců o jejich sladké výtvory. A mnozí z nich vyprodali totálně celý svůj stánek. Od čtrnácti hodin probíhal zápis do Perníkové matriky, do které se zapsalo třiadevadesát Jeníčků a Mařenek, jimž byl odměnou perníček od firmy Perník Novotný, která zhotovila i nádherný perníkový plakát s programem slavností. Na pódiu tančili mezi tím latinsdsko-americké i standardní tance vítězové soutěží O perníkovou pantofli a O perníkové srdce a taneční klub Life. Pestrou taneční paletu pak doplnily country tance v podání skupiny Ryengle a druhý programový blok folklorního souboru Jaro.
Úderem šestnácté hodiny byly dopočítány hlasovací lístky, které návštěvníci slavností po celý den vhazovali do schránek u dvaadvaceti srdcí od perníkářek z celé České republiky. Šest set pět hlasů rozhodlo o tom, že titul Královna perníku patří po celý perníkový rok do příštích slavností Janě Sirůčkové z Pardubic a firmy Pavel Janoš.
Perníkovou korunu ji nasadil primátor města pan Jiří Stříteský, který stejně jako nově zvolená královna podepsal Perníkové glejty, které byly v sedmnáct hodin předány přítomným výrobcům a prodejcům perníku. Glejty symbolicky udělují právo vyrábět a prodávat perník až do příštích Slavností perníku, které se v Pardubicích budou konat opět osmého května, tentokrát roku 2002. Program na zámku zakončila skupina Maruščiny jahody, která v poledním čase báječně sekundovala při soutěži o jedlíka perníku.
V době konání slavností jezdily po městě dva historické perníkové trolejbusy, v nichž k jízdě opravňovalo míti u sebe perník a perníková přepravní kontrola byla nemilosrdná. Vydařilo se počasí a tak pořadatelé byli spokojeni se čtyřtisícovou návštěvou, více než desítka perníkářských firem z Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem, Prahy, Hradce Králové, Plané nad Lužnicí, Žižína a Pardubic, které se zúčastnily a podpořily slavnosti byla jistě potěšena zájmem o perníky všeho druhu a Pardubice tak díky Agentuře Tradice potvrdily, že jsou hlavním městem perníku pro celý perníkový svět.

PTK

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 08.05.2001

Copyright 2000-2023 © Luděk Šorm